מגרסות 4 צירים

מגוון חומרים מסך כפול - 4 צירים

גריסת מעגלים אלקטרוניים RS 50

גריסת מיכלים 1,000 ליטר RS 100

גריסת הארד דיסקים RS 30

מגרסה 4 צירים - אנימציה

גריסת פילטרי שמן RS 60

גריסת כבלים RS 50

גריסה של כד 4 ליטר ופח 19 ליטר ביפוארה

דילוג לתוכן