מגרסות 2 צירים

גריסת חבית פלסטיק CS 9000

גריסת חבית מתכת CS 9000

גריסת טבורים CS 5000

גריסת מיכלי םלסטיק CS 5000

גריסת שאריות קרטון CS 5000

גריסת נעליים וביגוד CS 5000

דילוג לתוכן