פרוספקטים מגרסות (שרדרים) UNTHA


מגרסת ציר אחד LR520

מגרסת ציר אחד LR630


מגרסת ציר אחד LR700

מגרסת ציר אחד LR1000/1400

מגרסת פלסטיק ציר אחד LRK 1000-1400

מגרסת 4 צירים סידרת RS 30-40

מגרסת 4 צירים סידרת RS 50-100

מגרסת 4 צירים RS 150 

מגרסת 2 צירים S40


מגרסות 2 צירים S-120

מגרסת ציר אחד סידרת QR

מגרסות ראשוניות סידרת XR

מגרסת ציר אחד 
XR mobil-e

מגרסות משניות סידרת TR

מגוון מגרסות ציר אחד, שניים וארבעפרוספקטים מגרסות 2 צירים ARP

מגרסת 2 צירים CS 3000

מגרסת 2 צירים CS 4000

מגרסת 2 צירים חד מנועי CS 5000 


מגרסת 2 צירים דו מנועי CS 5000 

מגרסת 2 צירים משטח גריסה CS 5000 

מגרסת 2 צירים לחצן CS 5000 

מגרסת 2 צירים מעמד פתוח CS 9000 

מגרסת 2 צירים מעמד סגור CS 9000 

מגרסת 2 צירים משטח גריסה CS 9000 

מגרסת 2 צירים לחצן מצב עליון CS 9000 


מגרסת 2 צירים לחצן מצב תחתון CS 9000 

מגרסת 2 צירים EZ100


פרוספקטים מכבשים חצי אוטומטיים/ אוטומטיים DIXI

מכבש חצי אוטומטי DIXI SLS

מכבש חצי אוטומטי DIXI SLD

מכבש אוטומטי DIXI SLK


פרוספקטים הפרדה מגנטית 

פרוספקטים דחסני אשפה מיוחדים


דו תאי 4 טון 

דחסן חביות

דחסן לתוך שקיות
 
 
גמא תקשורת והנדסה (א.פולק) בע"מ
טלפון: 03-6130666  |   פקס: 03-6130675   |   דוא"ל: gama@actcom.co.il 
כתובת: בית גמא - רח' מנחם בגין 16, רמת גן, 5270003
Youtube